ชื่อ

วันเกิด
หมายเหตุ: ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ 18 และ 19 ปีเข้าร่วมในดิวิชั่นใด ๆ จะต้องแสดงหลักฐานอายุ
ข้อมูลติดต่อ

NPC หมายเลขสมาชิก

ชั้นเรียน
 เหตุการณ์ทางธรรมชาติ
นี่เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติ นักกีฬาทุกคนจะต้องลงนามในหนังสือยินยอมตรวจสารเสพติดเมื่อเช็คอินในสถานที่ นักกีฬาได้รับคำแนะนำว่าห้ามใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพใดๆ

© 2024 Muscleware Inc