Nazwisko

Data Urodzenia
Uwaga: nikt poniżej 18 roku życia nie może brać udziału w zawodach. Zawodnicy w wieku 18 I 19 lat mają obowiązek przedstawić dowód tożsamości potwierdzający wiek.
Informacje Kontaktowe

NPC Numer Członkowski

Kategorii/Klas
 Konkurs Naturalny
To naturalna rywalizacja. Wszyscy sportowcy będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się testów na obecność narkotyków podczas odprawy na miejscu. Informujemy sportowców, że używanie jakichkolwiek substancji poprawiających wydajność jest zabronione.


© 2024 Muscleware Inc