Naam

Geboortedatum
Let op: niemand onder de 18 jaar mag deelnemen. Deelnemers van 18 en 19 jaar die in een divisie zijn ingeschreven, moeten een bewijs van leeftijd tonen.
Contactgegevens

NPC Lidnummer

Klassen
 Natuurlijke Wedstrijd
Dit is een natuurlijke concurrentie. Alle atleten moeten bij het inchecken ter plaatse een verklaring van afstand ondertekenen. Atleten worden erop gewezen dat het gebruik van prestatiebevorderende middelen verboden is.


© 2024 Muscleware Inc