Tên

Ngày Sinh
Lưu ý: thí sinh dưới 18 tuổi không được phép thi đấu. Các vận động viên ở độ tuổi 18 và 19 tham gia vào bất kỳ hạng mục nào phải xuất trình bằng chứng về tuổi tác như: căn cước, chứng minh nhân dân.
Chi Tiết Liên Hệ

Số Tài Khoản Thành Viên
 Sự Kiện Đủ Điều Kiện Chuyên Nghiệp
Đây là sự kiện vòng loại chuyên nghiệp của IFBB Professional League. Các vận động viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng họ có đủ điều kiện để thi đấu.


Chi Tiết Bổ Sung
@

Các Hạng Mục

Mua Bổ Sung© 2024 Muscleware Inc