Nazwisko

Data Urodzenia
Uwaga: nikt poniżej 18 roku życia nie może brać udziału w zawodach. Zawodnicy w wieku 18 I 19 lat mają obowiązek przedstawić dowód tożsamości potwierdzający wiek.
Informacje Kontaktowe

Numer Członkowski
 Wydarzenie Kwalifikacyjne
Jest to wydarzenie kwalifikacyjne IFBB Professional League pro. Zawodnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że posiadają kwalifikacje do udziału w zawodach.


Dodatkowe Szczegóły
@

Kategorii/Klas

Dodatkowe Zakupy© 2024 Muscleware Inc