2024 NPC Worldwide Bharat Pro Qualifier
การลงทะเบียนนักกีฬา
ชื่อ

วันเกิด
หมายเหตุ: ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุ 18 และ 19 ปีเข้าร่วมในดิวิชั่นใด ๆ จะต้องแสดงหลักฐานอายุ
ข้อมูลติดต่อ

หมายเลขสมาชิก
 กิจกรรมรอบคัดเลือกระดับโปร
นี่คืองาน IFBB Professional League pro-qualifying นักกีฬามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแข่งขัน


รายละเอียดเพิ่มเติม
@

ชั้นเรียน

การซื้อเพิ่มเติม© 2024 Muscleware Inc