Nazwisko

Data Urodzenia
Uwaga: nikt poniżej 18 roku życia nie może brać udziału w zawodach. Zawodnicy w wieku 18 I 19 lat mają obowiązek przedstawić dowód tożsamości potwierdzający wiek.
Informacje Kontaktowe

NPC Numer Członkowski

Dodatkowe Szczegóły

Kategorii/Klas

Dodatkowe Zakupy

Competitors will receive a video of their stage routine in 4k ultra hd resolution and an additional copy formatted for use on social media. A download link for the videos will be provided via email.© 2024 Muscleware Inc