Naam

Geboortedatum
Let op: niemand onder de 18 jaar mag deelnemen. Deelnemers van 18 en 19 jaar die in een divisie zijn ingeschreven, moeten een bewijs van leeftijd tonen.
Contactgegevens

NPC Lidnummer

Overige Gegevens

Klassen

Extra Aankopen

Competitors will receive a video of their stage routine in 4k ultra hd resolution and an additional copy formatted for use on social media. A download link for the videos will be provided via email.© 2024 Muscleware Inc