Nazwisko

Data Urodzenia
Uwaga: nikt poniżej 18 roku życia nie może brać udziału w zawodach. Zawodnicy w wieku 18 I 19 lat mają obowiązek przedstawić dowód tożsamości potwierdzający wiek.
Informacje Kontaktowe

NPC Numer Członkowski

Kategorii/Klas


Please Note: Registration fee is $139 per class entered, plus a 4% processing fee. Your credit card statement will reflect the charge as "Vision Star Entertainment"


© 2024 Muscleware Inc