نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

شماره عضو
 رویداد واجد شرایط حرفه ای
این یک رویداد مقدماتی لیگ حرفه ای IFBB است. ورزشکاران تنها مسئول اطمینان از صلاحیت آنها برای مسابقه هستند.


توضیحات بیشتر

کلاس ها
Registration fees:

Standard registration online:
₽14000.00 (add class ₽9500.00)

Late registration online:
₽17000.00 (add class ₽11000.00)

خریدهای اضافی

(2 coats, touch up)

(shooting from 2 cameras + color correction)

(trainer, assistant)Details of Company

Company Name
ООО "OGFIT"

INN 3918014732

Legal Address
238326, Kaliningradskaya oblast, Zelenogradsky district, city Zelenograds, St. Solnechnaya, h. 3 of. 4

Actual Address
238326, Kaliningradskaya oblast, Zelenogradsky district, city Zelenograds, St. Solnechnaya, h. 3 of. 4

Representatives:

General Manager
Grishina Valentina Vyacheslavovna

Email
ogfit@yandex.ru


© 2024 Muscleware Inc