HASZNÁLATI FELTÉTELEK
A dokumentum angol nyelven készült. Amennyiben a megállapodás bármely lefordított változata ellentmond az angol nyelvu változatnak, az angol változat helyébe lép.
1. EZEK A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

Ezek a használati feltételek ("Feltételek") az Muscleware ("Szolgáltatások") minden felhasználását szabályozzák. A szolgáltatás magában foglalja az muscleware.com webhelyet (a "webhely") és az Muscleware Inc. tulajdonában lévo vagy üzemeltetett összes többi webhelyet ("Muscleware", "mi" vagy "mi"). A webhely használatával és elérésével Ön elfogadja ezeket a feltételeket, az adatvédelmi irányelveket, az egyéb irányelveket, valamint az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet.

Ha a Webhely bármely szolgáltatásához további feltételek vagy feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok vagy egyéb irányelvek vonatkoznak ("További feltételek"), akkor ezek a kiegészíto feltételek az Muscleware-re vonatkoznak. A Kiegészíto Feltételek és a jelen Feltételek közötti ellentmondás mértékére a Kiegészíto Feltételek az irányadók. Ha nem akarja, hogy ezeket a feltételeket kötelezové tegye, ne használja az Muscleware-et, vagy lépjen be a webhelyre.2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS KIK WHO

Amikor ezek a feltételek a "Meghirdetés" kifejezést használják, az Muscleware Szolgáltatásait használó eseményszervezok alatt olyan webhelyen megjelenített események létrehozására gondolunk, amelyekre a fogyasztók és a sportolók regisztrálhatnak.

A Fogyasztókat és a webhelyen rendezett események leendo regisztrálóit mind a jelen Feltételekben együttesen "Felhasználónak", "Sportolónak", "Önnek" és "Ön" -nek nevezik.3. MILYEN MUSCLEWARE, ÉS MI NEM

Az Muscleware szabványosított eszközöket biztosít a sportolóknak az eseményekre és a versenyekre történo regisztrációhoz, valamint a támogatók számára:

a. atlétikai rendezvények szervezése és népszerusítése;

b. gyujti és kezeli az atléták ilyen eseményeken való részvételével kapcsolatos információkat; és

c. az atlétikai eseményekkel kapcsolatos online regisztráció kezelése.4. AZ MUSCLEWARE SZEREPE, ÉS MI NEM NEM

Az Muscleware nem az a rendezvény, amely megkönnyíti a regisztrációt, alkotója, szervezoje vagy tulajdonosa. Az Muscleware inkább a Szervezok számára nyújt szolgáltatásait, amely kezeli az események regisztrációját és promócióját. A Támogató kiválasztja az eseményhez a fizetésfeldolgozási módszert, de a Támogató minden esetben harmadik felekre támaszkodik a fizetés feldolgozása során, vagy a Támogató közvetlenül feldolgozza a kifizetéseket. A sportolóknak bármilyen fizetési eljárást (módszereket) kell használniuk, amelyeket az Organizátor kiválaszt.

Fizetését az Muscleware nem beszedte. Függetlenül attól, hogy melyik feldolgozási módszert választja a Szervezo, az Muscleware semmilyen körülmények között nem dolgozza fel közvetlenül a fizetési tranzakciót. Az Muscleware továbbítja fizetési adatait a Megbízó által kijelölt fizetési szolgáltatónak vagy magának a Megbízónak. Ennek megfeleloen az Muscleware nem jár a Megbízó ügynöke vagy leányvállalataként, és nem vállal felelosséget a Megbízónak vagy a kijelölt harmadik félnek fizetett összegért.5. KÖTELEZETTSÉGEK A REGISZTRÁCIÓS RÉSZLETEK PONTOSSÁGÁNAK MEGEROSÍTÉSÉNEK

Amikor befejezte egy esemény sportolóként való regisztrálását, megerosíto e-mailt fog kapni, amely a sportoló oldalára irányítja Önt a webhelyen. Ezen az oldalon áttekintheti a regisztráció részleteit, például az osztályát és más információkat, amelyeket a regisztrációval együtt benyújtott az Muscleware-nek.

Az Ön kötelezettsége, hogy áttekintse ezeket az információkat, és gondoskodjon arról, hogy azok pontosan tükrözzék az Muscleware-nek benyújtott információkat. Amint azt a jelen feltételek 13. szakaszában részletesebben ismertetjük, az Muscleware nem vállal semmilyen garanciát vagy garanciát az atléta oldalán szereplo adatok pontosságával kapcsolatban, és az Ön kizárólagos felelossége, hogy értesítse az Muscleware-t az ilyen hibákról vagy pontatlanságokról.6. AZ MUSCLEWARE HASZNÁLATA

A webhely vagy az Muscleware által nyújtott bármely szolgáltatás használatával Ön vállalja, hogy nem:

a. megsérti a törvényeket;

b. terjeszthet hamis vagy félrevezeto információkat;

c. megsérti a harmadik felek tulajdonjogait (ideértve a szellemi tulajdonhoz fuzodo jogokat is);

d. terjeszthet olyan rosszindulatú programokat, reklámprogramokat, vírusokat vagy szoftvereket, amelyek célja az Muscleware vagy harmadik felek károsodása vagy károsítása;

e. másolja, módosítsa vagy újból terjessze a Webhely tartalmát vagy bármely más személy tartalmát; vagy

f. fordított mérnököt végez, bontja össze vagy szétbontja a webhelyet vagy az Muscleware technológiáját ("Muscleware rendszer") vagy annak bármely részét, és semmilyen módon nem kísérelheti meg létrehozni vagy származtatni az Muscleware rendszert, kivéve, ha a törvény megengedi.7. A FELTÉTELEK FELÜLVIZSGÁLATA

Az Muscleware kizárólagosan bármikor, elozetes értesítés nélkül módosíthatja ezeket a feltételeket. Az Muscleware közzéteszi a változásokat a webhelyen, és a te felelossége, hogy áttekintse ezeket a feltételeket és az esetleges módosításokat.8. MEGSZÜNTETÉS

Az Muscleware jogosult bármikor, elozetes értesítés nélkül, hogy megszüntesse a Webhely egy részét vagy egészét, annak bármely tulajdonságát vagy részét, vagy bármilyen kínált terméket vagy szolgáltatást, valamint megszüntesse a webhelyhez, annak szolgáltatásaihoz vagy bármelyikéhez való hozzáféréshez való jogát. jellemzo vagy annak egy része.9. A JOGOK MEGFELELÉSE

Ön beleegyezik, hogy betartja a webhely használatával kapcsolatos minden alkalmazandó törvényt és rendeletet.10. AZ MUSCLEWARE TARTALMA ÉS SZELLEMI TULAJDONSÁGA

A webhelyen található szöveget, képeket, fényképeket, grafikákat, videókat, logókat, illusztrációkat, leírásokat, adatokat és egyéb anyagokat, valamint azok kiválasztását, összeszerelését és elrendezését együttesen "Tartalomnak" nevezzük.

A Tartalom hibákat, mulasztásokat tartalmazhat, vagy elavult lehet. Az Muscleware bármikor módosíthatja, törölheti vagy frissítheti a Tartalmat. A tartalom csak tájékoztató jellegu, és nem kötelezo az Muscleware számára.

Az összes tartalom, logó, grafika, oldal, szkript és szolgáltatási név, amelyet a webhely tartalmaz, vagy elérhetové tesz, a védjegyekre, védjegyekre, szolgáltatási védjegyekre és / vagy szerzoi jogi törvényekre és más törvényekre vonatkozik, amelyek Kanadában és más országokban védik a szellemi tulajdont. . Az Muscleware szellemi tulajdonát az Muscleware írásbeli engedélye nélkül nem szabad felhasználni. Az összes olyan egyéb védjegy és szolgáltatási védjegy, amely nem az Muscleware tulajdonában van, és megjelenik a webhelyen, a megfelelo tulajdonosok tulajdona, akik kapcsolatban állnak, esetleg nem kapcsolódhatnak az Muscleware-hez, kapcsolódhatnak hozzájuk, vagy szponzorálnak.

Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy az Muscleware Rendszer vagy annak bármely részének jogosulatlan sokszorosítása, felhasználása vagy közzététele valószínuleg helyrehozhatatlan károkat okozhat az Muscleware-nek, akiknek ezért jogrendelkezéssel kell rendelkezniük a jelen Feltételek végrehajtása érdekében, a törvényben rendelkezésre álló bármely egyéb jogorvoslaton felül. , toke vagy más módon.

Megtekintheti és felhasználhatja a Tartalmat személyes adataira és sportoló regisztrációjára, és semmilyen más célra nem. Az Muscleware jelenleg semmilyen módon, módszerrel vagy folyamattal nem ruházza fel Önnek vagy bárki másnak a jogot a továbbiakban, bármilyen módon, módszerrel vagy folyamat felhasználására, reprodukálására, másolására, módosítására, továbbítására, megjelenítésére, közzétételére, licencére, származékos muvek létrehozására, nyilvános eloadására vagy terjesztésére. ismert vagy a továbbiakban kifejlesztett tartalom bármely, a webhelyen vagy a webhelyen továbbított tartalma.

A Webhely használatával, valamint az Muscleware-hez információk és tartalmak biztosításával Ön visszavonhatatlan és korlátlan engedélyt ad az Muscleware-nek bármilyen szerzoi joggal védett anyag, védjegy vagy egyéb szellemi tulajdon felhasználására, amely az ön tulajdonában van vagy az Ön számára átruházva van. A jelen feltételek elfogadásával szavatolja, hogy megszerezte a szükséges hozzájárulást és engedélyt minden más érdekelt féltol az Muscleware-nek a webhelyen vagy más módon történo közzététel céljából átadott fényképek vagy információk tekintetében.11. ATHLETE REGISZTRÁCIÓ

A webhely engedélyezheti vagy megkövetelheti az adatok bevitelét a további elonyök biztosítása érdekében, ideértve a sportolóként való regisztrálást egy atlétikai versenyen. Ön beleegyezik abba, hogy valós, pontos, aktuális és teljes információt szolgáltat, tart fenn és frissít magáról a regisztrációs folyamataink szerint. Semmilyen személyt vagy szervezetet nem szabad megszemélyesíteni, vagy hamisan adhatja meg személyazonosságát vagy személyével való kapcsolatát, ideértve más személy nevét, hasonlóságát, képet vagy fényképet. Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul értesíti az Muscleware-t az support@muscleware.com e-mail címen a személyes vagy számlainformációk illetéktelen felhasználásáról vagy a webhelyhez kapcsolódó vagy azzal kapcsolatos biztonsági megsértésekrol.12. A TARTALOM

Az Muscleware lehetové teszi tartalom benyújtását, beleértve (de nem kizárólag) a nevét, telefonszámát, fényképét, elérhetoségét és egyéb információkat, adatokat és munkákat. Bármely anyag (ideértve a fenti kategóriákat is), amelyet az Muscleware közremuködéséhez, biztosításához, postázásához vagy hozzáférhetové tételéhez biztosít, az "Ön tartalma".

Az Muscleware nem állítja az Ön tartalmát. Azonban Ön kizárólag a felelos a tartalmáért. Ezúton megadja az Muscleware-nek egy nem kizárólagos, világszerte érvényes, örökre szóló, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, átruházható, továbbadható jogot és engedélyt a származtatott termékekhez való hozzáférésre, felhasználásra, reprodukcióra, továbbításra, adaptálásra, módosítására, végrehajtására, megjelenítésére, terjesztésére, fordítására, közzétételére és származékainak létrehozására. az Ön Tartalmán alapuló, teljes egészében vagy részben bármilyen médiában muködo szolgáltatás a Szolgáltatások üzemeltetése céljából (ideértve az Muscleware promóciós és marketing szolgáltatásait is, amelyek korlátozás nélkül tartalmazhatnak egy atlétikai rendezvény reklámozását harmadik fél weboldalán), és ezúton lemond minden olyan erkölcsi jogról, amely a tartalommal együtt benyújtott nevet használja.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a fenti licenc megadásához szükséges összes joggal, hatalommal és felhatalmazással, valamint hogy minden tartalma:

a. harmadik személy jogait nem sérti, sérti, illegálisan alkalmazza, vagy egyéb módon ütközik egymással;

b. betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, tartományi, nemzeti és egyéb törvényt, rendeletet és rendeletet; és

c. nem sérti ezeket a feltételeket.13. NYILATKOZAT ÉS A FELELOSSÉG KORLÁTOZÁSA

Ha az alkalmazandó törvények nem tiltják, az Muscleware semmiféle garanciát nem vállal és nem vállal semmiféle felelosséget a weboldal, bármely kapcsolódó webhely vagy annak tartalma vonatkozásában, ideértve sem a weboldal, sem a rajta található tartalom, információk és anyagok elérhetoségét, vagy a pontosságát, teljességét vagy idoszeruségét. ezt a tartalmat, információkat és anyagokat. Az Muscleware ezenkívül nem garantálja és nem jelenti azt sem, hogy a webhelyhez vagy bármely kapcsolódó webhelyhez való hozzáférése zavartalan vagy hibáktól vagy mulasztásoktól mentes, hogy a hibákat kijavítják, vagy hogy a webhely vagy bármely kapcsolódó webhely nem tartalmaz számítógépes vírusokat vagy egyéb káros alkotóelemek. A fentiek korlátozása nélkül, a webhelyen vagy a webhelyen keresztül nyújtott minden tartalmat "ahogy van", a felhasználók rendelkezésére bocsátjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül, ideértve korlátozás nélkül, a forgalmazhatóság és az adott célra való alkalmasság, a cím, jogsértés, biztonság vagy pontosság. A tartalom "amint van" feltétele kifejezetten minden olyan ügylet feltétele, amely az Muscleware szolgáltatásai révén vagy azok eredményeként merül fel.

Ha az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, az Muscleware semmilyen körülmények között nem felelõs semmilyen közvetett, véletlen, következményes, különleges vagy példaértékû károkért, amelyek a Weboldal használatából erednek, vagy azzal összefüggésben, akár a szerzõdés megszegésén alapulnak, garancia megsértése, károkozás (beleértve a gondatlanságot, a termék felelosségvállalását vagy más módon), vagy bármilyen más vagyoni veszteség, függetlenül attól, hogy az Muscleware-et értesítették-e az ilyen károk lehetoségérol. Az Muscleware semmilyen körülmények között nem vállal felelosséget Önnek bármilyen összegért.14. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

A webhely használatával Ön beleegyezik abba, hogy elektronikus úton megkapja az Muscleware kommunikációját. Az Muscleware e-mailben vagy értesítéseket küld a webhelyre. Ön beleegyezik abba, hogy az összes értesítés, közzététel, megállapodás és egyéb közlemény, amelyet az Muscleware elektronikus úton nyújthat be, megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történik.15. HARMADIK FEL KAPCSOLATOS

Harmadik felek által üzemeltetett más webhelyekre mutató hivatkozások, beleértve az Muscleware gyártóit (ha vannak ilyenek), nem jelentik az ilyen kapcsolódó webhelyek tartalmának, irányelveinek vagy gyakorlatának az Muscleware általi szponzorálását, jóváhagyását vagy jóváhagyását. Az Muscleware nem muködik, nem ellenorzi és nem karbantartja a kapcsolódó webhelyeket, és nem vállal felelosséget azok elérhetoségéért, tartalmáért, biztonságáért, politikáért vagy gyakorlatáért. Más webhelyekre mutató linkeket az Ön kényelme érdekében állítanak elo, és saját felelosségére hozzáférnek hozzájuk.16. REGISZTRÁCIÓ ÉS FIZETÉS

Az Muscleware fenntartja a jogot a regisztráció kézhezvétele után bármikor, hogy bármilyen okból elfogadja vagy visszautasítsa regisztrációját vagy annak bármely részét, még azután is, hogy megkapta a regisztrációt az Muscleware-tol. Az Muscleware fenntartja magának a jogot, hogy elozetes értesítés nélkül megváltoztassa regisztrációját és bármely sportolótól megtagadja a szolgáltatást.

Miután az Muscleware eljuttatta a regisztráló adatait az adott atlétikai verseny promóciójának vagy bemutatásának, amelyre regisztrált, a veszteség kockázata és a regisztráció fenntartásának címe átadja neked.17. VITÁS

A regisztrációs fizetésével kapcsolatos vitákat a Megbízó felé kell irányítani. Ön beleegyezik abba, hogy az Muscleware semmilyen körülmények között nem vállal felelosséget az esetleges veszteségekért, amelyeket a Szervezõ vagy a meghatalmazott harmadik fél által befizetett összege miatt okozott.18. KIBOCSÁTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS

Az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben beleegyezik abba, hogy ártalmatlanná tegye az Muscleware-t és azok leányvállalatait, leányvállalatait, tisztviseloit, ügynökeit, engedélyezoit, társtulajdonosait vagy más partnereit, valamint alkalmazottait minden harmadik fél igénye alapján, vagy bármilyen módon kapcsolódik a webhely használatához, ideértve az összes követelésbol, veszteségbol, károkból (tényleges és / vagy következményes), keresetekbol, ítéletekbol, peres költségekbol és jogi díjakról, valamint bármilyen jellegébol fakadó felelosséget vagy költséget.19. JOGVÁLASZTÁS

Ezeket a feltételeket a kanadai Ontario tartomány törvényei szabályozzák. Ön beleegyezik az Ontario-i joghatóságba, és bármilyen keresetet kezdeményez a webhely vagy a jelen feltételek használatával kapcsolatban Ontarioban, Kanadában.

Ez a szakasz nem akadályozhatja meg az Muscleware-t, hogy indokolatlan vagy egyéb méltányos mentességet kérjen a bíróságoktól az adatbiztonsággal, a szellemi tulajdonnal vagy a webhelyhez való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos ügyekben.20. NEM VAGYON

A jelen Feltételek bármelyikétol való lemondás nem tekintheto az ilyen vagy bármely más feltétel további vagy folyamatos lemondásának, és az Muscleware ezen feltételek alapján fennálló jogának vagy rendelkezésének elmulasztása nem jelent ilyen jogról vagy rendelkezésrol való lemondást.21. SZERZODO MEGÁLLAPODÁS ÉS FELELOSÉG

Ezek a feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat, a Kiegészíto Feltételek és a kiegészíto megállapodások, amelyeket az Muscleware-rel köthetnek, képezik a teljes megállapodást közted és az Muscleware között. Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek bizonyul, akkor ez a rendelkezés korlátozottan vagy korlátozottan korlátozódik a szükséges minimális mértékben, és a jelen feltételek fennmaradó rendelkezései teljes hatályban maradnak.