نام

تاریخ تولد
توجه: افراد زیر 18 سال مجاز به شرکت در مسابقات نیستند. شرکت کنندگان 18 و 19 ساله که در هر بخش شرکت می کنند باید مدرک سن را نشان دهند.
اطلاعات تماس

شماره عضو

توضیحات بیشتر

کلاس ها
Registration fees:

Early registration online:
₽9500.00 (add class ₽7500.00)

Standard registration online:
₽11500.00 (add class ₽8500.00)

Late registration online:
₽14000.00 (add class ₽9500.00)

خریدهای اضافی

(2 coats, touch up)

(trainer, assistant)Details of Company

Company Name
ООО "OGFIT"

INN 3918014732

Legal Address
238326, Kaliningradskaya oblast, Zelenogradsky district, city Zelenograds, St. Solnechnaya, h. 3 of. 4

Actual Address
238326, Kaliningradskaya oblast, Zelenogradsky district, city Zelenograds, St. Solnechnaya, h. 3 of. 4

Representatives:

General Manager
Grishina Valentina Vyacheslavovna

Email
ogfit@yandex.ru


© 2024 Muscleware Inc